Аутори

др Машан Богдановски

Предаје на Одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду, где је и дипломирао. Тежиште његовог истраживања је на предмету теорија сазнања, а нарочито је заинтересован за емпиристичку традицију и историју епистемологије, са посебним нагласком на хеленистичку епистемологију и британски емпиризам. Објављује и у областима филозофије духа и религије.

Иван Умељић

Дипломирао је на Одељењу за филозофију Филозофског факултета у Београду. Од 2015. запослен на месту руководиоца Сектора за издаваштво у Центру за промоцију науке. Уредник је часописа за промоцију науке Елементи. Од 2006. до 2015. предавао је филозофију у већем броју гимназија и средњих стручних школа. Аутор је бројних програма за усавршавање наставника и истраживача из области научног образовања, академских вештина и научне комуникације. 

Центар за промоцију науке

(Институција која је подржала семинар)

Центар за промоцију науке је државна институција надлежна за промоцију и популаризацију науке. Основан је 2010. Законом о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник РС“ бр. 18/10) Републике Србије. Након што је 23. новембра исте године уписан у регистар као јавна установа, Центар је преузео све послове промоције и популаризације науке од надлежног министарства.

Детаљније информације о делатности и активностима Центра за промоцију науке погледајте на  http://www.cpn.rs/