КОНКУРС УНЕСКА ЗА ПРОЈЕКТЕ/ПРОГРАМЕ КОЈИ ПОДСТИЧУ РАЗНОЛИКОСТ КУЛТУРНИХ ИЗРАЗА

Унеско (UNESCO) – Међународни фонд за културну разноликост је објавио позив за аплицирање за средства из Међународног фонда за културну разноликост који је постао оперативан за захтеве средства из Фонда за финансирање програма и пројекта и активности чији је циљ промовисање динамичног културног сектора.

Културна разноликост је један од кључних појмова на којима се темељи утицај културе у програмима одрживог друштвеног развоја, као и борба против негативних ефеката економске, технолошке и политичке глобализације. Овај појам такође афирмише културну политику базирану на поштовању људских права, промоцији интеркултурног дијалога, борбу против свих облика дискриминиације, заштиту језика, културног наслеђа и културних израза мањинских народа, група и заједница, мултуикултурализам и лингвистичку разноликост.

Република Србија спада у државе које могу да траже средства из Међународног фонда за културну разноликост.

Рок за пријављивање је 15. јун 2019.

Више детаља о позиву на порталу Завода за проучавање културног развитка.