Climate-KIC тим Србиjа позив за едукативни програм “Journey”

EIT Climate-KIC je наjвеће ЕУ jавно-приватно партнерство, ангажовано на ублажавању климатских промена и убрзању транзициjе ка економиjи нулте емисиjе угљеника. Захваљуjући подршци Европског института за иновациjе и технологиjу (EIT), Climate-KIC данас обухвата мрежу од око 300 институциjа и организациjа широм Европе. Као jедини Climate-KIC партнер у Србиjи, Привредна комора Србиjе имплементира “Journey” и друге Climate-KIC програме од 2016. године.

У питању jе летња школа о систему иновациjа у области климатских промена, коjу организуjе EIT-RIS Climate-KIC у сарадњи са партнерским органзациjама и реномираним универзитетима широм Европе. Програм “Journey” представља jединствену комбинациjу академских студиjа и практичног искуства. Намењен jе студентима завршне године студиjа, дипломцима, будућим MBA, магистрима и докторима са одличним знањем енглеског jезика. Циљ програма jе дубље разумевање предузетништва и система иновациjа, као и размена искустава о изазовима и решењима у области климатских промена. Учесници ће имати прилику да уче и раде у интернационалном мултидисциплинарном тиму и развиjу своjе идеjе, проjекте, производе или услуге уз подршку искусних ментора. Претходне године, учествовало jе 400 младих академаца из око 50 земаља.

Током марта биће обављени интервjуи са кандидатима коjи уђу у ужи избор. Коначан одабир учесника биће познат у априлу, а програм и конкретне локациjе наjкасниjе месец дана пре путовања. Приликом попуњавања приjаве потребно jе приложити диплому или потврду о завршноj години студиjа, CV и писмо препоруке на енглеском jезику. Програм jе бесплатан за студенте ЕУ,  студенте из Србиjе и jош 10 земаља изван ЕУ. Учесници организуjу и сносе трошак транспорта од куће до прве локациjе и од треће-последње локациjе до куће. Транспорт између локациjа и смештаj током траjања програма биће организован и плаћен од стране Climate-KIC.

Приjава учешћа до понедељка, 18.2.2019. на  Journey