Визија будућности – такмичење Imagine Europe

Imagine Europe такмичење позива све заинтересоване да представе у кратком писаном и видео формату своjу визиjу Европе 2050. године. Такмичење jе покренуто кроз сарадњу низа европских партнера и финансирано jе кроз Ерасмус + прогам Европске униjе. Наjмање 5 учесника ће бити награђено (500 евра) и биће позвани на заjедничку међународну радионицу у сарадњи са европским доносиоцима одлука и креаторима политика (путовање, смештаj и трошкови хране су покривени). Датуми одржавања међународне радионице биће одређени уз договор са победницима.

Imagine Europe има за циљ да подстакне кандидате свих узраста на размишљање о могућим решењима питања која су од виталне важности за Европу и светску заjедницу, како да дају допринос будућем развоjу Европске униjе и како да представе своjе идеjе и укључе што већи броj учесника из европске jавности. Ове активности ће допиринети jачању улоге европске jавности, учвршћивању веза између грађана и структура одлучивања, мотивисању учесника да сазнају више о важним друштвеним достигнућима и боље упознаjу европску и светску књижевност као и да пруже прилику младима да усаврше своjе писање и реторику и да се боље представе у jавности.

У оквиру конкурса може се представити шира визиjа наше будућности у 2050. години или одабере одређена област коjа би била детаљниjе анализирана, као климатске промене, заштита животне средине, образовање, демократиjа, здравље, миграциjе, социjална политика, вештачка интелигенциjа, генетски инжењеринг…

Више о такмичењу на Imagine Europe

Рок за приjаве 28. фебруар 2019. године