ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ – ОТВОРЕНЕ МОГУЋНОСТИ

Програм Уjедињених нациjа за развоj (United Nations Development Programme – UNDP) у партнерству са Канцелариjом за информационе технологиjе и електронску управу обjављуjе Jавни позив у виду изазова за предлагање иновативних идеjа на основу података коjе нуде jавне институциjе и организациjе, доступних на Порталу отворених података.

Позиваjу се сви заинтересовани, а посебно стартап-и, удружења, мала и средња предузећа, да се приjаве и понуде иновативна решења за различите друштвене проблеме, како би одлуке биле доношене на основу података и информациjа, а грађани Србиjе имали прилику да користе иновативне услуге.

Коjи су предложени изазови?

  1. Унапређење доступности медицинске опреме – Предлагачи: Агенциjа за лекове и медицинска средства и Институт за jавно здравље Србиjе ,,Др Милан Jовановић Батут”
  2. Упознаjте општине у Србиjи – Предлагачи: Републички завод за статистику и Агенциjа за привредне регистре
  3. Информисање грађана о нивоима и променама електромагнетног поља – Предлагач: Регулаторна агенциjа за електронске комуникациjе и поштанске услуге (РАТЕЛ)

Биће награђене три идеjе, за сваки изазов по jедна. Подршка за развоj поjединачног решења може да износи максимално 10.000 америчких долара. Коначни износ средстава ће бити договорен између победника изазова и Програма Уjедињених нациjа за развоj, у зависности од комплексности решења и процењене тржишне вредности.

За више информациjа пишите на: datachallenge.rs@undp.org

Рок за приjављивање jе 28. фебруар 2019.