NeMogući dizajn – конкурс за наjбоље дизаjнерско решење

Конкурс „NeMogući dizajn“ представља део промотивних активности проjекта „A_MADAM“ (Advanced Design for Optimal Dynamic Properties of Additive Manufacturing Products), коjи припада групи акциjа „Marie Skłodowska-Curie“ програма Хоризонт 2020.

Мотив за организациjу конкурса „NeMogući dizajn“ 2018-2019. „A_MADAM“ jе промоциjа адитивне производње (тзв. „3D штампе“), коjа се заснива на принципу изградње “слоj по слоj”, чиме се омогућава ослобађање креативности и иновативности дизаjнера и конструктора при развоjу нових производа. Адитивна производња значаjно мења концепциjу проjектовања и дизаjна производа, омогућаваjући израду обjеката коjе jе тешко или немогуће произвести другим технологиjама.

Циљ овог конкурса jе да се афирмишу млади дизаjнери, инжењери и архитекте, као и да се подстакну студенти на моделовање обjеката сложених облика применом 3D софтверских алата.

Наjуспешниjа решења биће награђена 3D штампачима и скенером коjи ће бити додељени на свечаноj промоциjи победника током изложбе “NeMogući dizajn – A_MADAM”, коjа ће бити организована септембра 2019. у оквиру манифестациjе “Ноћ истраживача” у Београду.

Више о конкурсу „NeMogući dizajn“ 2018/2019

Приjаве за конкурс се примаjу до 1. маjа 2019.