„Наука са друштвом и за друштво“ програма Хоризонт 2020 – отворени позиви

Програм SwafS припада стубу “Наука са друштвом и за друштво“ програма Хоризонт 2020 коjи настоjи да реши друштвене изазове у Европи кроз изградњу капацитета и развој иновативних начина повезивања науке и друштва, ангажовање нових талената у области науке и повезивање изврсности у науци са друштвеном свесношћу и одговорношћу. SwafS тежи да науку учини привлачнијом, посебно младима, да jача потребе друштва за иновацијама и повећа будуће активности у области истраживања и иновација.

SwafS омогућуjе свим друштвеним актерима, од истраживача, грађана, креатора политика, привреде до цивилног сектора да се заjедно укључе у процес истраживања и иновација како би ускладили SwafS активности и резултате са вредностима, потребама и очекивањима европског друштва. Овај приступ истраживању и иновацијама назива се одговорно истраживање и иновације (RRI). SwafS ће помоћи у отварању новог поглавља развоја кроз заједничке активности у области истраживања и иновација у пет стратешких приоритета: Убрзавање процеса институционалних промена, јачање подршке родној равноправности у области истраживања и иновација, изградња територијалних SvafS партнерстава, истраживање и подршка науци за грађане, изградња база знања за SwafS.

У току су отворени позиви за више тема SwafS програма Хоризонт 2020

Рок за пријављивање је 2. април 2019.