Јавни позив за учешћe у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2019. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја надлежно за научноистраживачку делатност, у 2019. години суфинансира низ програмских активности. Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем одговарајућег захтева, на обрасцима Министарства, уз документацију која је наведена у њима.

Обрасци одговарајућих захтева, као и критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива налазе се на сајту Министарства.

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице рeпубличких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја,11000 Београд, Немањина 22-26, са  назнаком „Пријава на Јавни позив за …. (назив програмске активности за чије суфинансирање се подноси захтев)”.

Више о јавном позиву за учешћe у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2019. години