ParkUp! – зимски стартап камп 2019

Научно-технолошки парк Београд покренуо jе ParkUp! – зимски стартап камп 2019, интезиван петодневни програм учења, рада и дружења намењен студентима са циљем да закораче у стартап свет, стекну знања и вештине како да креираjу идеjе/уоче проблеме, формираjу тим и упознаjу се са корацима у развоjу jедног успешног стартап-а.

Камп ће бити одржан од 18. до 22. фебруара, а за учешће jе довољна отвореност ка новим знањима. Ниjе потребно да студенти имаjу оформљен тим или пословну идеjу – до ње ће доћи кроз динамичан рад на кампу!

Програм кампа обухвата интерактиван рад као увод у процес формирања пословних идеjа коришћењем Lean startup методологиjе са акцентом на дефинисање проблема и решења, дефинисању профила и сегмената купаца, конкуренциjи и тржишту. Сваки полазник ће за време кампа бити део jедног од 10 мултидицсиплинарних тимова што ће им помоћи да стекну вештине о формирању тимова и лидерству.

Учешћем у програму студенти стичу и могућност да се упознаjу са предузетницима, стартап оснивачима и менторима коjи им могу пренети значаjна искуства и савете за лични и професионални развоj, а искусиће и како изгледа Демо Даy у стартап свету и коjе вештине су потребне за успешно представљање стартап тима.

Приjаве за ParkUp!– зимски стартап камп 2019, су обавезне и отворене су до 1. фебруара 2019. године