КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИJЕ ЗА МЛАДЕ НАУЧНИЦЕ

О светском програму „За жене у науци“

Пуних 150 година после рођења Мариjе Кири (Marie Curie), само 28% истраживача у свету су жене (Извештаj UNESCO о науци до 2030, из 2015. године), а мање од 3% су добитнице Нобелове награде из области науке.

L’Oréal-UNESCO „За жене у науци“ jе jединствени, светски познат програм креиран да промовише и охрабри жене коjе доприносе научном напретку у целом свету. Постоjи од 1998. године када су установљене Награде „За жене у науци“, коjу годишње добиjа пет наjуспешниjих научница у свету. Данас оваj програм, поред награда, обухвата и инициjативу „Интернационалне звезде у успону“ (International Rising Tallents), као и регионалне и националне стипендиjе „За жене у науци“ коjе се сваке године додељуjу младим научницама широм света. Инициjатива „За жене у науци“ постала jе референтна тачка за међународна научна достигнућа, врста jавног форума и непроцењив извор мотивациjе, подршке и инспирациjе женама у области науке.

Националне стипендије “За жене у науци”, које додељује L’ORÉAL Балкан, у партнерству са Националном Комисијом за сарадњу са UNESCO-м и уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоjа, предвиђене су да би се реализовао пројекат интернационалне сарадње L’ORÉAL-a и UNESCO-a “За жене у науци”, и додељују се у Србији у оквиру овог партнерства.

Правилником конкурса прописани су општи услови коjе кандидаткиња мора да испуни да би њена приjава на конкурс била важећа. Подразумева се и да приjавна документациjа мора бити комплетна а процедура приjаве у потпуности поштована. Сам формулар приjаве преузима се са саjта, а све потребне информациjе о условима, приjавноj процедури, и самим стипендиjама налазе се у овоj секциjи.

Три (3) годишње стипендије се додељују научницама у Србији у циљу реализације значајног научног истраживања у области природних наука (укључуjући природно – математичке, биолошке и медицинске науке, као и мултидисциплинарна подручjа) које ће бити спроведено у Србији.

Свака стипендија износи по 5,000.00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне Банке Србије на дан исплате и намењена је за истраживања у Србији.

Стипендије ће бити додељене научницама са уписаним или завршеним докторским или пост-докторским студијама.

Стипендије ће бити додељене кандидаткињама до навршених 35 година живота у тренутку конкурисања. У складу са тим пријаве кандидаткиња рођених пре 1. јануара 1984. године неће бити узимане у обзир.

Приjаве се подносе до 31. марта 2019. године