МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ ДОДЕЉУЈЕ ПРЕСТИЖНЕ НАГРДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Математички институт Српске академије наука и уметности већ дуги низ година додељуjе награде за изузетан допринос развоју Математичког института (МИ) и математике у Србији.

Области у којима се додељује Награда:

  1. Награда за математику и механику се додељује студентима мастер студија за најбољи оригинални научно-истраживачки рад, мастер рад, семинарски или други писани рад, који спада у домен научно-истраживачке делатности из области математике и механике.
  2. Награда за рачунарство се додељује студентима мастер студија за најбољи оригинални научно-истраживачки рад, мастер рад, семинарски или други писани рад, који спада у домен научно-истраживачке делатности из области

рачунарства, или за програм којим се решава неки проблем од ширег интереса

Званични називи за Награду и Похвалу су:

  • Годишња награда (похвала) Математичког института САНУ у области математике и механике за студенте мастер студија,
  • Годишња награда (похвала) Математичког института САНУ у области рачунарства за студенте мастер студија.

Рок за подношење предлога је 22. 3. 2019. године.

Више о конкурсу за награђивање на страници Математичког института